Farligt avfall och metallskrot tas tryggt tillvara från skärgården