Färdtjänst för gravt handikappade

Färdtjänst

Med färdtjänst avses gravt handikappade personers rätt att använda taxi eller invataxi.

Färdtjänst och ledsagartjänst som hör ihop med den, är avsedd för de gravt handikappade personer som har svårt att ta sig fram och som på grund av sitt handikapp eller sjukdom inte kan anlita kollektivtrafik utan orimliga svårigheter.

Ansök om färdtjänst på en blankett

Resor för uträttande av ärenden och för rekreation

Färdtjänst kan användas för att urträtta olika ärenden och för rekreation inom Borgå eller inom närkommunerna. Som närkommuner räknas Askola, Lovisa, Sibbo och Borgnäs.

En färdtjänstresa i en riktning är lika med en resa med taxi från beställningsadressen till destinationsadressen. Återresan till utgångsadressen är en annan resa i en riktning.

Tur-och returresan är såldes två resor i en riktning och klienten betalar alltså en egenandel för båda resorna.

En klient beviljas resor för att uträtta ärenden och för rekreation utgående från hans individuella behov. I allmänhet beviljas minst 18 resor i en riktning per månad.

Resor till läkare, sjukhus eller rehabilitering

Arbets- och studieresor

Färdtjänst kan beviljas också för arbets- och studieresor. Egenandelen för dessa resor är inte densamma som egenandelen för de resor som görs för att uträtta ärenden och för rekreation. Om resorna fattas ett separat beslut.

Betala med taxikort

En klient som beviljats färdtjänst får ett taxikort. Taxikortet är personligt och får inte överlåtas till någon annan.

Klienten betalar för resorna för uträttande av ärenden och för rekreation en egenandel.

Den summa som överstiger egenandelen betalas med taxikortet. Klienten ska spara kvittot i tre månader för en eventuell kontroll.

Medpassagerarna betalar samma pris för resan som klienten. Om en klient har rätt till en ledsagare, får en person åka gratis tillsammans med klienten. Rätten till ledsagare ska sökas separat.

Om rätten till färdtjänst upphör till exempel på grund av bortflyttning, ska taxikortet klippas itu, det behöver dock inte lämnas tillbaka.