Familjestationen i Gammelbacka

Familjestationen i Gammelbacka betjänar barnfamiljer under vardagar

Välkommen att bekanta dej med familjestationens verksamhet. Under hösten 2018 tjänar följande yrkesgrupper här:

Mödra-och barnrådgivningens öppna mottagning

Mödra-och barnrådgivningens öppna mottagning utan tidsbeställning måndagar kl 9–11.

På mödra-och barnrådgivningens öppna mottagning kan du sköta snabba ärenden så som mätningar, barn-vaccinationer eller frågor och kontroller runt graviditeten.

Till rådgivningens öppna mottagning kan du inte komma om du är sjuk, eller behöver sjukvård. Vid frågor gällande sjukdom vänligen kontakta Näse hälsovårdsstation.

Preventivrådgivningen

Preventivrådgivningen betjänar på torsdagar. Boka tid må-fre kl 8–13.30, tfn 019 520 4375.

Ta kontakt med preventivrådgivningen när du önskar:

  • börja använda preventivmeldel
  • om hormonellt preventivmedel eller spiral ska uppföljas eller bytas
  • att testas för och behandling av könssjukdomar, om du använder hormonellt preventivmedel eller spiral
  • oönskad graviditet 

Rådgivningens familjearbetare

Familjearbetare på plats torsdagar kl 9–11, tfn 040 489 1844.

Du kan komma och prata med familjearbetaren när du önskar samtalshjälp eller stöd och handledning i vardagens situationer. Målet är att stöda föräldraskapet, parförhållandet och hela familjens välmående. 

MLL familjeverksamhets koordinator 

Familjeverksamhets koordinator på plats onsdagar kl 9–11.

Hjälper i ärenden om du intresserad av familjefaddrar eller behöver tillfällig hjälp med barnpassning. Eller omdu vill veta mera om verksamheten kring vänner till invandrare.