Familjestationen i Gammelbacka

Användningen av munskydd rekommenderas starkt

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder eller är under 12 år. 


Familjestationen i Gammelbacka betjänar barnfamiljer under vardagar

Din kontaktperson till mödra- och barnrådgivningen finns på Rådgivningarna huvudsida.

Mödra- och barnrådgivningens mottagning utan tidsbeställning

Mödra-och barnrådgivningens mottagning utan tidsbeställning måndagar kl 9–11. Du sköta snabba ärenden så som mätningar, barn-vaccinationer eller frågor och kontroller runt graviditeten.

Till mottagning kan du inte komma om du är sjuk. Vid frågor gällande sjukdom kontakta Näse hälsovårdsstation.

Rådgivningens familjearbetare

Familjearbetare på plats torsdagar kl 9–11. Kontaktuppgifter och mer information här.

Du kan komma och prata med familjearbetaren när du önskar samtalshjälp eller stöd och handledning i vardagens situationer. Målet är att stöda föräldraskapet, parförhållandet och hela familjens välmående. 

Mannerheims barnskyddsförening (MLL)

MLL:s familjeverksamhets koordinator är på plats onsdagar kl 9–11.

Hjälper i ärenden om du intresserad av familjefaddrar eller behöver tillfällig hjälp med barnpassning. Eller omdu vill veta mera om verksamheten kring vänner till invandrare.