Familjerådgivningen

Vi stödjer barn och unga i åldern 0─18 år och deras familjer i olika livssituationer. Tjänsterna är konfidentiella, frivilliga och avgiftsfria.

Ta kontakt om:

  • Du vill diskutera ditt barns utveckling, fostran eller föräldraskapet.
  • Du oroar dig över ditt barns beteende, humör eller annat som berör känslolivet.
  • Ditt barn har problem i daghemmet, skolan eller med sina vänner.
  • Det förekommer ständiga konflikter hemma.
  • Om föräldrarna överväger skilsmässa eller om familjen behöver hjälp med att komma över en skilsmässa.
  • Ditt barn eller din familj har drabbats av en oväntad förändring eller kris.

Vi ger handledning, råd och terapi och genomför olika undersökningar. Arbetet kan omfatta individuella, par- och familjeträffar samt nätverksarbete.

Till vår verksamhet hör också olika stödgrupper, till exempel skilsmässogrupper för barn och vuxna. Utöver klientarbete erbjuder vi konsultation och utbildning för våra samarbetspartner.

Ta kontakt

Du kan ringa familjerådgivningen, tfn 019 520 3290 eller stadens telefonväxel, tfn 019 520 211, e-post: perheneuvola@porvoo.fi.

Våra telefontider är mån─tors kl. 9─11.