Familjeförberedelse

För alla Borgåbor som väntar sitt första barn erbjuds familje- och förlossningsförberedelse på rådgivningen. Målet med förberedelsen är att stärka och öka  föräldrarnas kunskaper och färdigheter inför det nya livsskedet.

Familjeförberedelsen sker i grupp. Under träffarna har du möjlighet att möta andra i samma livssituation och växla tankar kring graviditeten, förlossningen och frågor som det nya livsskedet för med sej. Grupperna sammanställs enligt graviditetsveckorna.

Under familjeförberedelsen tar vi upp följande ämnen:

  • amning och barnsängstiden
  • barnskötsel
  • Från två till tre-föräldrakväll
  • Rådgivningens förlossningsförberedelse

Du kan fråga närmare om den exakta tiden för familje- och förlossningsförberedelserna på rådgivningen.