Familjekaféer och familjeparker

Barn under skolåldern är välkomna med i verksamheten tillsammans med sin förälder. Till familjeparken och familjekaféet behöver man inte anmäla sig på förhand. Du kan komma när det passar din tidtabell. Verksamheten är avgiftsfri.

Barnen kan leka med andra barn och delta i den gemensamma verksamheten. För föräldrarna erbjuder familjeparken och familjekaféet en plats där de kan träffa andra föräldrar. Den yrkeskunniga personalen stöttar och hjälper föräldrarna.

Om du vill kan du ta med egen matsäck.