Familjearbete

Genom familjearbete stöder man föräldraskapet, växelverkan inom familjen samt vardagshantering. Tillsammans med familjen strävar man att stärka familjens egna resurser, så att familjen kan fortsätta starkare med egna krafter efter ett utmanande skede. Familjens helhetsmässiga stöd bidrar till ett gott samarbete med nätverket ( skolan, daghemmet, familjerådgivningen mm)

Familjearbete ges som service baserat på antingen socialvårdslagen eller barnskyddslagen. Familjearbetet sker hemma hos familjen, och målen för stödet görs upp tillsammans med familjen.

Familjearbete startar alltid med att socialarbetaren gör en uppskattning av servicebehovet tillsammans med familjen. Anledning till beviljandet till stödet kan vara exempelvis svår trotsålder, avsaknad av rutiner i vardagen, olika åsikter om uppfostring av barnet i hemmet, eller avsaknad av dem. Servicen är avgiftsfri för familjen.

Mera information får du av ledande socialarbetare Sirpa Vuorio kontaktuppgifter