Fältarbeten för en kulturmiljöutredning inleds i Kullo, Mickelsböle och Sköldvik