Fakturering och mätaravläsning

Fakturering och mätaravläsning

 • Du kan anmäla mätarställningen i förbruknings-web.
 • Få uppgifter om den tidigare vattenförbrukningen i din fastighet
 • Få en uppskattning av årets kommande vattenräkningar
 • Skicka respons och tilläggsuppgifter
 • För att logga in i tjänsten behöver du förbrukningsplatsens och mätarens nummer. Dessa finns uppe till höger på fakturan eller på mätaravläsningskortet, se nummer 1 på bilden
 • Om du endast vill anmäla ditt telefonnummer gå till sidan Ange mätarställning, fyll i numret och klicka på "spara" bara GSM-nummer


Om webtjänstens förbrukningsrapporter

Faktureringssystemet korrigerar den uppskattade årsförbrukningen varje gång du lämnar in en mätarställning. Skillnaden krediteras eller faktureras i följande utjämningsfaktura. Korrigeringen räknas med i förbrukningsstatistiken enligt faktureringsdatum. Därför kan förbrukningen i statistiken vara större eller mindre än den uträknade årsförbrukningen.

Börja använda e-faktura

 • Spara på papper och beställ vattenfakturan direkt till nätbanken som e-faktura
 • Gör ett e-fakturaavtal i din nätbank. I bankernas listor över e-fakturerare finns Borgå vatten under namnet Liikelaitos Porvoon vesi
 • Du kan läsa vattenfakturan i nätbanken genom bankens visualiseringstjänst, eller genom vår operator Logicas tjänst
 • I Logica motsvarar räkningens utseende den vanliga pappersfakturans, men vissa finjusteringar i utseendet är ännu under arbete
 • Du får ytterligare information av vår kundbetjäning