Fadderverksamhet för äldre

Fadderverksamhet för äldre ordnas i samarbete mellan Borgå stad och Point College. Studerande inom social- och hälsovårdsbranschen vid Point College besöker samma åldring varje vecka under hela läsåret.

Studerandena bedömer den äldres näringstillstånd, näringsintag och funktionsförmåga och gör upp en individuell plan för motion och kost. Studerandena och de äldre kan t.ex. gå på promenad, gympa hemma, laga till ett mellanmål eller titta på fotografier och läsa tidningar.

Verksamheten ger färdigheter för arbete inom äldreomsorg

Verksamheten gagnar såväl de yngre som de äldre. Studerandena ger de äldre råd om bättre kostvanor och uppmuntrar dem att vistas utomhus. Studerandena får värdefulla möten och erfarenhet av att fungera tillsammans med äldre. Vänskapsband kan uppstå i möten mellan generationer.
Fadderverksamhet för äldre är ett utmärkt samarbete med relevans för arbetslivet och inlärning i en autentisk miljö. Den rehabiliterande aspekten och konsten att bemöta andra värdesätts i arbetslivet.

Betydelsen av motion och kost ökar när man blir äldre

Motion och goda kostvanor är livsviktiga för äldre. Genom hälsosamma levnadsvanor kan man upprätthålla funktionsförmågan högt upp i åren. Endast en tredjedel av de äldres motoriska problem beror på åldrandet - två tredjedelar orsakas av brist på träning. Det år således viktigt att stödja den äldres förmåga att röra sig genom motionsformer som den äldre gillar och genom ökad aktivitet i vardagen.

Vid sidan av motion är mat som innehåller tillräckligt energi och proteiner en grundförutsättning för god hälsa och funktionsförmåga. Bättre funktionsförmåga förbättrar livskvaliteten och förmågan att på egen hand klara vardagssysslorna. Risken för näringsproblem ökar med åren och är störst hos personer över 75 år. Nutritionstillståndet kan förbättras med enkla medel, t.ex. genom att äta regelbundet och börja äta proteinrika mellanmål. I fadderverksamheten läggs stor vikt vid uppmuntran till utevistelse, motion och bättre kost.

Mer information