Exponering för tuberkulos på yrkeshögskolan Haaga Helias Campus i Borgå har fastställts