Ett verkstadsrum byggs i gårdsbyggnaden vid J.L. Runebergs hem