Ett understöd av Borgå stad, Varuboden-Osla och Kesko till Porvoon Lähimmäistyö för anskaffning av en kylbil