Ett tillfälligt avbrott i vattendistributionen i Tarkis har orsakat kvalitetsstörningar i vattnet 14.6.