Ett sammandrag av enkäten om cykelvägar i Borgå har blivit färdigt