Ett öppet planeringsmöte gällande förbindelsebåtsrutterna i Borgå och Sibbo 18.9.2019