Skip to content

31.05.2017 - 27.08.2017

Ett ode till Finland - Näse gårds sommarutställning

Näse gård / Näsinmäentie 1 06100 Porvoo

Klassisk konst av finländska konstnärer på Näse gård 31.5-27.8

Näse gård förvandlas i sommar till ett konstgalleri med klassisk konst av kända finländska konstnärer. Finlands hundraårsjubileum till ära heter utställnngen ETT ODE TILL FINLAND. Så öppnas Näse gård också äntligen för publiken.

Näse gård omnämns redan på 1400-talet. Dess nuvarande huvudbyggnad som blir sommargalleri har sannolikt byggts mellan 1810 och 1830- talen. även om dess arkitektur hänvisar till 1700-talets gustavianska stil. Utställningen förverkligas med att respektera den gamla historiska herrgården.

Öppet 31.5. -27.8. ti- fr klo 11-18 och lö, sö 12-16 mån stängd, fritt inträde.


Info: Galleria Hanna Kaarina, Hanna Kaarina Syrjäläinen, tel. 040 55 29 083, galleria.hannakaarina@co.inet.fi

KONSTNÄRER:

Tero Annanolli, Carin Bengts, Riikka Juvonen, Kaj Lindgård, Johanna Lumme, Johanna Oras, Tiina Suikkanen, Mika Törönen, Christer Åberg, Paula Salmela

Näsinmäentie 1 06100 Porvoo