Ett nytt fall av coronavirussmitta har konstaterats i Peipon koulu