Ett litet läckage repareras i Alkrog 20.11.2017 (nyheten uppdaterad)