Skip to content

Ett kulinaristiskt handelskvarter och ett grönt kvarter med gemenskapsanda – framtidsvisioner för stadskärnan blev färdiga

Ett kulinaristiskt handelskvarter, en vinterträdgård och stadsodling i ett grönt kvarter med gemenskapsanda, en saluhall med kaféer och restauranger, en liten evenemangspaviljong, ett konstmuseum och ett hotell – det är några idéer som Borgåbor har kommit med för att utveckla stadskärnan i Borgå. Unga arkitekters kollektiv Uusi kaupunki -kollektiivi samlade idéerna till en utvecklingsvision.

– Vi hoppas att visionsarbetet ger nya impulser och fart för utvecklingen av stadskärnan i Borgå. Vi fortsätter diskussionen med fastighetsägarna i Borgå centrum och bereder tillsammans detaljplaneändringar som det nya byggandet förutsätter, berättar stadsplaneringschef Eero Löytönen hos Borgå stad.  

Staden har utarbetat flera planändringar som möjliggör nya projekt i centrumområdet. Utvecklingen av området har ändå inte framskridit och de konkreta åtgärderna har varit småskaliga. 

– Fastigheterna i centrumområdet ägs av flera olika parter och staden kan inte ensam sätta i gång utvecklingen av området. Nu borde man gå från ord till handling och finna gemensamt godkända tankar för att planer för och investeringar i centrumet kan främjas, fortsätter Löytönen. 

Fem framtidsvisioner 

Uusi kaupunki -kollektiivi arrangerade i april i köpcentret Lundi en stadsworkshop där människorna fick medverka. Workshoppens tema var utveckling av stadskärnan i Borgå. En stor skara Borgåbor deltog i workshoppen, bland annat invånare och företagare i centrum samt stadens tjänstemän och beslutsfattare. 

Med tankarna som lades fram i workshoppen som underlag har man sammanställt fem framtidsvisioner för utvecklingen av Borgå torg och kvarteren kring det. I planerna förekommer stadskärnan i Borgå som en plats för många olika slags verksamheter. Man har hittat platser i centrum för de nya byggnader och verksamheter som stadens invånare önskade i workshoppen och de har planerats på ett lockande sätt. 

Fem unga arkitektbyråer från Uusi Kaupunki -kollektiivi har deltagit i arbetet: Avarrus, MUUAN, Virkkala de Vocht arkkitehdit, Kaleidoscope samt Studio Puisto.  

– Borgå centrum består av tre säregna områden: Gamla Borgå, stadskärnan samt Västra åstranden. Områden måste utvecklas så, att de stöder varandra. Man ska hitta en rätt roll för stadshuset och dess verksamhet i detta spel, berättar Aleksi Rastas som har studerat Borgå centrums identitet i planeringsbyrån MUUAN.

Torgområdet formades på ett nytt sätt 

– Det mest givande har varit planeringen av en liten och trivsam gränd som förenar torget och parkområdet, berättar delägaren Niilo Ikonen i Avarrus som har planerat ett förnyande av kvarteren runt Seurahovi. 

– Torgområdet har omformulerats så, att det blir lättare att ta sig genom torgområdet och utsikterna till Runebergsparken och stadshuset blir fria. Torgets mittenområde och randen vid Lundagatan har befriats för torghandel och vistelse för stadsborna. Den nya busstationen har placerats i hörnet av Lundagatan och Fredsgatan. En mycket önskad saluhall tar emot människorna som kommer från gamla stadens håll, beskriver arkitekt Sofia de Vocht i arkitektbyrån Virkkala de Vocht. 

Den finsk-norska Kaleidoscope har planerat centrumkvarteren. 

– I vår vision har Borgå centrum två ny slags kvartershelheter, ett handelskvarter för kulinarister och ett grönt kvarter med gemenskapsanda där stadsodlingen kommer alldeles till centrum, berättar arkitekt Miia-Liina Tommila. 

Studio Puisto har å sin sida planerat kvarteret Nimbus och Krämaretorget. 

– Området är en länk mellan Borgå centrum och gamla Borgå, så det vore fint om man kunde dra fram bättre gång- och cykelvägar genom kvarteret, önskar arkitekt Sampsa Palva. 

Framtidsvisioner

Ytterligare information: 

Arkitekt Sofia de Vocht, Uusi Kaupunki -kollektiivi, sofia@virkkaladevocht.fi, tfn 050 375 9103
Arkitekt Aleksi Rastas, Uusi Kaupunki -kollektiivi, aleksi.rastas@muuan.fi, tfn 045 675 8700

16.5.2017 13:10

Categories: Planläggning