Ett kulinaristiskt handelskvarter och ett grönt kvarter med gemenskapsanda – framtidsvisioner för stadskärnan blev färdiga