Ett arbetstidsförsök för vårdarna startar i april i hemvården