Ernestasvägens anslutning till Helsingforsvägen stängs på grund av gatubyggnadsarbeten