Ergoterapi för barn

Din familj får hjälp av en ergoterapeut, då ditt barns utveckling misstänks vara försenad i något avseende jämfört med vad som förväntas vid barnets ålder. Med hjälp av ergoterapi stöds barnets utveckling på ett övergripande sätt.

Svårigheter kan visa sig till exempel på följande områden: 

  • finmotoriska svårigheter (pennhantering, befästa hänthet)
  • gestaltningssvårigheter (svårt att lägga pussel)
  • motoriska svårigheter (osäkerhet eller klumpighet)
  • dagliga rutiner
  • sociala färdigheter (omogenhet i lekfärdigheter) eller
  • koncentrationssvårigheter och svårigheter att styra det egna beteendet

Ergoterapi för barn riktar sig till barn under skolåldern. Avgiftsfria ergoterapibesök är undersöknings-, terapi-, handlednings-, vägledningsbesök eller konsultation enligt behov.

Sök till ergoterapi

Initiativet till att låta undersöka barnet hos en ergoterapeut kommer vanligen från rådgivningen, dagvården eller andra specialarbetare. Om du som förälder är oroad över ditt barns utveckling, ska du ta upp saken med dagvården eller på rådgivningen.

Ergoterapi inleds med en bedömning av terapibehovet, där man utreder barnets färdigheter på olika utvecklingsområden, faktorer som påverkar utvecklingen och funktionsförmågan och barnets resurser. Den information som barnets närstående ger kompletterar bedömningen.

På basis av bedömningen planeras vid behov individuell ergoterapi antingen i form av uppföljande besök eller periodisk ergoterapi. Terapin ges som individuell eller gruppterapi. Tillsammans med föräldrarna försöker vi hitta metoder genom vilka barnets förmåga övas upp och familjens vardag underlättas.

Viktiga samarbetspartner vid sidan av föräldrarna är också de andra aktörerna som har hand om barnet, till exempel dagvården och andra specialarbetare som talterapeut och psykolog.

Ta kontakt

Ergoterapin har flyttat till tillfälliga utrymmen 19.3.2020. Adressen är Stadshusgatan 5 B, 3 vån.