Dessa kan även intressera dig

Ergoterapi

Ergoterapi hjälper då du har svårigheter att klara av de dagliga sysslorna. Funktionsförmågan kan bli nedsatt t.ex. till följd av skada, sjukdom eller åldrandet.

I ergoterapin syftar vi på att tillsammans med dig hitta lösningar i de dagliga sysslornas utmaningar.

Ergoterapins tidsbeställning sköts via fysioterapins tidsbeställning, mån-fre kl. 8.30–10, tfn 040 843 7596

Avboka tiden genom att ringa, skicka sms eller lämna ett meddelande i telefonsvararen.

Askolins väg 1 C 06100 Borgå