Erfarenheter av distansundervisningen kartläggs med en enkät