Enskilda vägar

Enskilda vägar är vägar som upprätthålls av fastighetsägare och övriga vägdelägare. De enskilda vägarna indelas i registrerade vägar som upprätthålls av väglag och helt privata vägar. Frågor som gäller enskilda vägar kan bli aktuella för dig, om du till exempel bor eller har en stuga i ett glest bebyggt område.

Vägdelägare är skyldiga att delta i väghållningen i proportion till den nytta de har av vägen. 

Bidrag

Rådgivning

Kommuntekniken kan ge råd i vägärenden. Lantmäteriverket ger råd i vägärenden på en bredare plan.

Suomen Tieyhdistys upprätthåller med Trafikverkets understöd en riksomfattande rådgivningstelefon på finska "valtakunnallinen yksityisteasioiden neuvontapuhelin".

Den nya lagen om enskilda vägar

Den nya lagen om enskilda vägar trädde i kraft 1.1.2019. Den nya lagen finns i sin helhet på Finlex sidor.

Du kan bekanta dig med materialet från Utbildningskvällen för enskilda vägar, som Borgå stad ordnade 29.11.2018.

Den största förändringen var att kommunernas vägnämnder slopades. De uppgifter, som vägnämnderna tidigare skötte och behandlade genom vägförrättning har överförts i huvudsak till Lantmäteriverket. Alla besvärsärenden angående väglagens beslut har övergått till tingsrätterna (65 §).

Anmälning av uppgifter

Kontaktuppgifterna till väglaget skall meddelas till Lantmäteriverket. Alla permanenta vägmärken som finns på väglagets område skall meddelas till Digiroad.

Vägmärken

För permanenta vägmärken behövs dessutom stadens samtycke. Samtycke kan anhållas från Kommuntekniken. Läs anvisningen här. Skicka din fritt formulerade ansökan per e-post till adressen linda.antell-behm(at)porvoo.fi eller kirjaamo(at)porvoo.fi