Enskilda vägar

Enskilda vägar är vägar som upprätthålls av fastighetsägare och övriga vägdelägare. De enskilda vägarna indelas i registrerade vägar som upprätthålls av väglag och helt privata vägar. Frågor som gäller enskilda vägar kan bli aktuella för dig, om du till exempel bor eller har en stuga i ett glest bebyggt område.

Vägdelägare är skyldiga att delta i väghållningen i proportion till den nytta de har av vägen. 

Bidrag

Rådgivning

Suomen Tieyhdistys upprätthåller med Trafikverkets understöd en riksomfattande rådgivningstelefon på finska "valtakunnallinen yksityisteasioiden neuvontapuhelin".

Den nya lagen om enskilda vägar

Den nya lagen om enskilda vägar trädde i kraft 1.1.2019. 
Du kan bekanta dig med de ändringar som den nya lagen för med sig på Kommunikationsministeriets videoinspelning från oktober 2018 (på finska).

Du kan också bekanta dig med materialet från Utbildningskvällen för enskilda vägar, som Borgå stad ordnade 29.11.2018.

Den största förändringen är nog att kommunernas vägnämnder slopas. De uppgifter, som vägnämnderna behandlade genom vägförrättning har överförts i huvudsak till Lantmäteriverket. Alla besvärsärenden angående väglagens beslut har övergått till tingsrätterna (65 §).

Digiroad

Kontaktuppgifterna till väglaget skall meddelas till Lantmäteriverket. Alla permanenta vägmärken som finns på väglagets område skall meddelas till Digiroad.