Enkät: Näse rehabiliteringscentrals klienter är nöjda med servicen