Enheten Wilhelmina vid stadens äldreomsorg och handikappservice öppnar den 3 augusti