Energibesparing i stadens byggnader

Borgå stad har förbundit sig till att minska på energikonsumtionen från nivån år 2017 med 4 procent fram till år 2020 och med 7,5 procent fram till år 2025.

För att nå målet ligger energieffektivitet i centrum i allt som gäller stadens byggnader.

Exempel:

  • Solpaneler installeras i alla nybyggen och vid grundrenoveringar. Dessutom installeras solpaneler i 3–5 gamla byggnader varje år.
    Solenergi i stadens byggnader
  • Fjärrvärme används där det är tillgängligt, och Borgå energis fjärrvärme är nästan helt förnybar.
  • På annat håll andvänds jordvärme, om inte grundvattenområde, samt luft-vattenvärmepumpar.
  • Hustekniken (belysning, ventilation, uppvärmning) förverkligas med energieffektiva lösningar. I äldre byggnader ersätts gamla eller söndriga anordningar med energieffektiva alternativ.
  • Lokalernas mångsidighet och användningsgrad förbättras.
  • River eller säljer byggnader som staden inte behöver eller som är i dåligt skick.

Forskningsprojekt om energianvändning

Borgå deltar i CANEMURE-projektet, som koordineras av Finlands miljöcentral. Projektets centrala mål är att minska på energiförbrukningen och optimeringen av förnybar energi med hjälp av digitala lösningar.

CANEMURE