En utredning gjord av Timo Aro: Borgå och Lojo är en fast del av metropolområdet