Skip to content

En utredning av inomhusluften utförs i Parkdaghemmet

Kungsvägens arbetshälsa genomförde i början av året en lagstadgad arbetsplatsutredning i Parkdaghemmet. Av utredningen framgår det att en del av daghemmets personal upplever att några utrymmen har en otillräcklig ventilation och dålig inomhusluft. Enligt företagshälsovården har en del av personalen haft symptom som kan tyda på problem med inomhusluften.

Lokalitetsledningen har utfört en organoleptisk syneförrättning, men någon orsak till problemet kunde inte hittas. En undersökning av inomhusluften påbörjas i daghemmet under sommaren. Utarbetandet av utredningen räcker cirka tre månader. Beslut om ytterligare åtgärder fattas utifrån utredningens rekommendationer till åtgärder. 

Ventilationen i Parkdaghemmet hålls i fortsättningen påkopplad dygnet runt. Staden försöker också förbättra tillräckligheten av inomhusluften genom att skapa mer rymlighet i lokalerna. En förskolegrupp, sammanlagt 22 barn, flyttar på hösten till lokalerna i Lönneberga daghem. Parkdaghemmet erbjuder för tillfället dagvård för cirka 80 barn. 

Närmare upplysningar: 

Lokalitetsdirektör Börje Boström, tfn 040 580 4131, borje.bostrom@porvoo.fi
Projektchef Pekka Koskimies, tfn 040 489 1865, pekka.koskimies@porvoo.fi

 

19.5.2017 8:07

Categories: Dagvård Barnfamiljer Inneluft