En utredning av inomhusluften utförs i Parkdaghemmet