En utredning av en förvaltnings- och finansieringsmodell för Borgå museum startar