En rejäl minskning att förvänta i Borgås utsläpp av växthusgaser