En person som deltagit i närundervisningen i Strömborgska skolan har utsatts för coronasmitta