En omfattande rekommendation om användning av munskydd införs till personer över 12 år – rekommendationen gäller också en del av elever i lågstadieskolan