En lokal aktör hittades till Gammelbacka koloniträdgårdsområde