En läcka har uppstått i Borgå vattens vattenledning på Wittenbergsgatan 22.3.