En läcka har uppstått i Borgå vattens vattenledning på Östravägen 23.2.