En kartbaserad applikation till hjälp för att bedöma kommande behov inom bildningssektorns servicenät