En färsk utredning om Övik beskriver alternativen i läger- och kursverksamheten