En färsk idrottsutredning tar Borgå till 2020-talet