En enkät om inomhusluften utförs i skolorna i Borgå