En arbetsgrupp för inomhusluften har inrättats för Pääskytien koulu