En andra ansökningsomgång för kostnadsstöd till företag har öppnats