Elevhandledning

Genom elevhandledning främjas elevernas skol- och studieframgång och deras färdigheter för vidare studier.

Elevhandledningen stödjer elevernas självförtroende, tillväxt och utveckling av personligheten på alla plan. Elevens egen aktivitet och delaktighet har stor betydelse i verksamheten.

Elevhandledningen inleds på det grundläggande stadiet fortgår under studierna på andra stadiet. Den är särskilt viktig i det skede när eleven flyttar till en annan skola och ska göra studieval.

Alla lärare ansvarar för elevhandledningen. Deras uppgift är att handleda eleverna i olika ämnen, hjälpa dem att utveckla studie- och inlärningsfärdigheter och förebygga problem som kan uppstå i samband med studierna.

Den elevhandledare som arbetar i högstadiet stödjer eleverna i de val och beslut som gäller deras vardag, fortsatta studier och framtid. Man utgår från elevens egna förutsättningar, färdigheter, värderingar och det som eleven intresserar sig för.