Eleverna i Peipon koulu deltar i Plantera ett träd för freden-dagen