Elevantalet i de svenska skolorna hålls rätt konstant