Elektronisk enkät kartlägger trafikbehoven för dem som använder konkurrensutsatta förbindelsefartygsrutter