Elbil, samåkning eller cykel?

Visste du att hälsoeffekterna av en ökning av resor med cykel och till fots med 20 procent skulle innebära upp till 3,7 miljoner euro i besparingar per år? För tillfället görs omkring en tredjedel av Borgåbornas resor till fots eller med cykel. Många av resorna på under fem kilometer, vilket en stor del av Borgåbornas resor är, kan enkelt göras med cykel. Se cykelkartan och -rutterna för Borgå (kartan invid) och hoppa upp i cykelsadeln!

Cykel karta för Borgå

Av Borgåbornas resor görs omkring åtta procent med kollektivtrafik, medan 58 procent av resorna i Borgå görs med personbil. Klimatpåverkan från kollektivtrafik och samåkning är mindre än från personbilstrafiken och därför är de alternativ som är värda att beakta när man vill minska sitt koldioxidavtryck. Om det känns svårt att hitta en lämplig kollektivtrafiklinje eller alternativ för samåkning från dörr till dörr eller det inte passar in i ditt tidsschema, varför inte ändå välja ett hållbart färdsätt för en del av resan! Anslutningsparkeringarna utgör ett utmärkt alternativ för detta ändamål!

Sammandrag av tidtabellerna för Borgås kollektivtrafik

Anslutningsparkering

En liter traditionell bensin frigör drygt två kilogram koldioxid i atmosfären! Biobränslen och elektricitet som har producerats med förnybara energikällor erbjuder en möjlighet att minska växthusgasutsläppen från trafiken. Elektricitet är dessutom förmånlig jämfört med fossila bränslen och laddningsinfrastrukturen byggs hela tiden ut.

Laddningspunkter för elbilar i Borgå