Dessa kan även intressera dig

Ekuddens naturstig

Naturstigen på Ekudden är 1,5 kilometer lång och ligger inom ett naturskyddsområde lite mer än två kilometer söder om stadens centrum.Naturstigen börjar vid bollplanen i Tarkis. Den fortsätter genom odlingsmark mot en fin lundskog med ekar och skogslindar.

Stigen slingrar sig genom den skyddade lund- och blandskogen med avstickare till strandklipporna och ängarna vid havet.Längs stigen finns informationstavlor som presenterar växt- och djurvärlden samt ett fågeltorn där man kan observera bl.a. fågellivet i vassruggen och på strandängarna. Informationstavlorna är på finska, svenska och engelska.

Naturstigen är till största delen lättframkomlig. På de fuktigaste ställena har man anlagt spångar av plankor för att underlätta vandringen.I skyddsområdet gäller fridlysningsbestämmelser som ska iakttas.